Privacy

Privacyverklaring van WHILL Europe BV

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

  1. In deze privacyverklaring informeren wij, WHILL Europe B.V., u over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden wij dit gebruiken.
   Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt indien u daarvoor toestemming heeft gegeven of indien wettelijke voorschriften toestaan uw gegevens te gebruiken. De verwijzingen in deze privacyverklaring zijn naar de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
  2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in art. 4 (7) AVG is:
   • WHILL Europe BV
   • Arena Boulevard 61
   • 1101 DL Amsterdam
   • Nederland
   • E-mail: info@whill.inc

   U kunt onze ‘Data Protection Officer’ bereiken via info@whill.inc of op ons postadres met de toevoeging ‘Data Protection Officer’.

 2. Persoonlijke gegevens

  De term persoonlijke gegevens omvat:

  • Uw persoonlijke gegevens. Hieronder vallen onder andere uw naam, geboortedatum, woonadres met inbegrip van uw land en postcode, nationaliteit en e-mail adres;
  • Uw technische gegevens zoals uw IP adres- , advertentie- en verkoopgegevens evenals andere vergelijkbare gegevens.
 3. Doeleinden verzameling van uw persoonlijke gegevens

  1. Het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen ziet met name op het optimaliseren van de website en het uitvoeren van een overeenkomst.
   1. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze producten en voornemens zijn klant te worden dan verwerken wij uw persoonlijke gegevens. Deze informatie is in overeenstemming met art. 6 (1) (b) AVG. Dit is noodzakelijk om, op uw verzoek, stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract en verder voor de uitvoering van het contract dat met u is gesloten als gevolg.
   2. Vanaf het moment dat u, in welke vorm dan ook, contact met ons opneemt verwerken wij uw persoonlijke gegevens. Hier kan worden aangegeven in welke gebruikersgroep je hoort . Hier kunt u kiezen uit de opties:
    • gebruiker;
    • verzorger;
    • Een medische professional;
    • Een verkoper.

    Dit is verplichte informatie die nodig is om uw aanvraag op de best mogelijke manier te verwerken. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een asterisk (*). U kunt ook uw postcode invoeren. Deze informatie is vrijwillig. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. 6 (1) (a) GDPR op de basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Deze geeft u door, voor het verzenden van uw verzoek via het contactformulier, te klikken op het vakje waarin staat dat u toestemming geeft.

   3. Mocht er gebruik worden gemaakt van onze website met uitsluitend informatieve doeleinden, dan verzamelen we alleen gegevens die automatisch worden verzonden door uw browser. Dit omvat onder andere:
    • de datum en tijdstip van het bezoek aan onze website;
    • de hoeveelheid data verzonden;
    • de website uit welke de toegang vond plaats;
    • het type browser;
    • browserinstellingen;
    • het IP-adres.

    De toegang tot de gegevens zal worden geëvalueerd (uitsluitend voor het doel van het waarborgen van het gratis gebruik van de website). Deze vindt plaats in overeenstemming met art. 6 (1) (f) GDPR, op basis van onze legitieme belangen en op een correcte presentatie van ons aanbod.

   4. Indien u een wettelijke vertegenwoordiger of werknemer van één van onze klanten of potentiële klanten bent, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen. Dit geldt alleen als u handelt in naam van of voor rekening van onze (potentiële) klant of zakelijke relatie.
 4. Uitwisseling persoonlijke gegevens aan derden

  1. Uw persoonlijke gegevens zullen worden verzameld en verwerkt door ons. Doorgaans zal het niet voorkomen dat (een deel van) uw persoonlijke gegevens aan gelieerde bedrijven worden toegezonden. In sommige gevallen is het nodig om informatie uit te wisselen aan andere controllers, verwerkers of derde partijen om tot het meest geschikte resultaat te komen.
  2. We dragen uw persoonlijke gegevens alleen over indien dit noodzakelijk is voor commerciële of technische doeleinden. Bij het uitbesteden van bepaalde zakelijke processen hebben wij een legitiem belang.
  3. Uw persoonlijke gegevens worden, onder andere, in de volgende gevallen overgedragen:
   1. Indien verwerkt via het contact formulier of via e-mail dan zal dit worden opgeslagen op de server van Microsoft. Dit is geldig op basis van de overeenkomst voor gegevensverwerking op ten behoeve van de besturing overeenkomstig met art. 28 GDPR gesloten met Microsoft om die we hebben een legitiem belang in de zin van art. 6 (1) (f) GDPR.
   2. Voor doeleinden die dienen voor de uitvoering van een opdracht in overeenstemming met art. 6 (1) (b) GDPR.
 5. Overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de EU

  Mochten uw gegevens worden overgedragen aan een land buiten de EU, zullen wij zorgdragen dat deze overdracht alleen gebeurt met landen die in bezit zijn van een bepaald niveau van bescherming zoals omschreven in art. 45 (1) GDPR. Het kan daarnaast voorkomen dat de informatieverstrekking uitgaat naar landen die bepaalde garanties bieden met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze garanties kunnen, bijvoorbeeld worden samengesteld uit:

  1. bindende, interne data beschermingsvoorschriften krachtens art. 47 AVG, of
  2. standaard beschermingsclausules die worden uitgegeven door de Europese Commissie in overeenstemming met de onderzoeksprocedure naar art. 93 (2) AVG.
  3. EU-VS-Privacy Shield
 6. Cookies

  Op haar website maken wij gebruik van cookies die door de browser van u als gebruiker worden opgeslagen op uw computer. Daarnaast wordt hierin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van een pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan de website gebruiksvriendelijker te maken en daarmee te vergemakkelijken.

  U kunt uw browser zo instellen dat deze tijdens het bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat er geen gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website.

  Deze website maakt gebruik van tijdelijke en permanente cookies. De omvang en de functionaliteit van deze cookies worden als volgt toegelicht:

  1. Tijdelijke cookies:
   Deze worden automatisch gewist wanneer u uw browser sluit.
  2. Permanente cookies:
   Deze worden automatisch gewist na een gedefinieerde tijd die kan variëren afhankelijk en verschillend per cookie. U kunt de cookies op elk moment wissen in de instellingen van uw browser.
 7. Plug-ins voor sociale media

  1. Facebook en Instagram

   ‘Social plug-ins’ van sociale netwerken zoals Facebook of Instagram worden gebruikt op onze website. Er bestaat een kans dat uw browser in directe verbinding met de servers van Facebook of Instagram staat. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende provider rechtstreeks naar uw browser verzonden. Door de integratie van de plug-ins krijgen de providers de informatie van uw browser, zelfs als je geen account hebt of niet bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP -adres) wordt overgebracht naar een server van de desbetreffende provider in de VS en daar opgeslagen. Het doel van het verzamelen, de verdere verwerking en het gebruik van deze gegevens wordt verder uitgelegd in de links hieronder, evenals uw rechten en opties tot bescherming van uw privacy.

   1. https://www.facebook.com/policy.php
   2. https://help.instagram.com/155833707900388
  2. YouTube

   Er bestaan een aantal video’s die zijn opgeslagen op ons kanaal op https://www.youtube.com. Door het bezoeken van deze website, ontvangt YouTube informatie van uw browser, zelfs als je geen profiel hebt of niet bent ingelogd.
   Als u bent ingelogd op uw Google-account zullen alle gegevens rechtstreeks worden gelinkt aan uw account. Als u niet wilt dat uw profiel wordt geassocieerd met YouTube, moet u zich eerst afmelden. YouTube slaat uw gegevens op en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of het ontwerp van de website om zo goed mogelijk te voldoen aan uw behoeften.

   Het doel van het verzamelen, de verdere verwerking en het gebruik van deze gegevens wordt verder uitgelegd in de link hieronder, evenals uw rechten en opties tot bescherming van uw privacy.

   https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

   Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en heeft hiervoor de EU en de VS Privacy Shield aangenomen

   https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 8. Bewaartermijn

  Hoe lang de door u als gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens bewaard blijven is afhankelijk van het soort afgegeven informatie en het doel waarvoor deze informatie is afgegeven. In het algemeen geldt dat de door u verstrekte informatie niet langer zal bewaren dan wij noodzakelijk achten, tenzij de wet dit voorschrijft. De gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) worden bewaard zolang u nog niet heeft aangegeven dat u geen toegang meer wenst te verkrijgen tot uw account. Wanneer u een account hebt aangemaakt zullen de overige gegevens welke door u zijn afgegeven niet langer bewaard worden dan tot het moment dat u heeft aangegeven uit ons bestand verwijderd te willen worden.

 9. Rechten

  U hebt de volgende rechten met betrekking tot de uitwisseling en bewaring van uw persoonlijke gegevens:

  • Recht om uw toestemming in te trekken voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens (art. 7 (3) AVG);
  • Recht op informatie (art. 15 AVG);
  • Recht op rectificatie of verwijdering (art. 16, art. 17 AVG);
  • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG);
  • Recht op data portabiliteit (art. 20 AVG);
  • Recht van bezwaar (art. 21 AVG).

  Wanneer u gebruikt wenst te maken van bovenstaande rechten of wanneer u meer informatie wenst te verkrijgen over deze privacyverklaring of klachten heeft over de gegevensverwerking, kunt u contact met ons opnemen via: info@whill.inc. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.