Polityka prywatności

Polityka prywatności WHILL Europe B.V.

 1. Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

  1. W niniejszej Polityce prywatności informujemy, jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy podczas wizyty odwiedzających w naszej witrynie internetowej i w jakim celu to robimy. Przetwarzamy dane osobowe odwiedzających tylko na podstawie ich zgody lub jeżeli umożliwiają to przepisy prawne. Poniższe odniesienia do przepisów stanowią odniesienie do ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
  2. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 RODO, jest:
   • WHILL Europe B.V.
   • Johan Cruijff Boulevard 65-71
   • 1101 DL, Amsterdam
   • Holandia
   • e-mail: info@whill.inc

  Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się, pisząc na adres poczty elektronicznej: info@whill.inc lub na adres pocztowy, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

 2. Dane osobowe

  Przetwarzamy dane osobowe dostarczone przez użytkowników, na przykład w kontekście dostawy produktów lub świadczenia usług lub dane uzyskane w wyniku korzystania z naszej witryny internetowej, wypełnienia formularza kontaktowego, wypełnienia ankiety (online) lub zapisania się na newsletter.
  Dane osobowe, które przetwarzamy mogą być następujące:

  • imię i nazwisko;
  • adres;
  • data urodzenia;
  • dane kontaktowe takie jak numer telefonu i adres e-mail;
  • inne dane, takie jak dane z konta w serwisach Twitter, LinkedIn lub innych serwisach społecznościowych;

  adres IP komputera, z którego odwiedzający wchodzi do naszej witryny internetowej (zob. również pkt 6 „pliki cookie”).

 3. Gromadzenie danych osobowych

  Dane osobowe są gromadzone przede wszystkim w celu optymalizacji witryny internetowej, udoskonalania informacji o naszych produktach i usługach, przeprowadzania ukierunkowanych kampanii marketingowych, przesyłania informacji, o które proszą odwiedzający, ułatwiania umawiania się na jazdę próbną z jednym z naszych dystrybutorów lub wykonania umowy.

  1. Jeżeli odwiedzający jest zainteresowany naszymi produktami i chce zostać naszym klientem lub jest naszym klientem, przetwarzamy dane osobowe, które dostarczył, kontaktując się z nami. Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO informacje te są niezbędne do podjęcia kroków w odpowiedzi na wniosek odwiedzającego przed zawarciem umowy, a następnie w celu wykonania umowy zawartej w następstwie takiego wniosku.
  2. Jeżeli odwiedzający kontaktuje się z nami i przesyła nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, przetwarzamy jego dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dodatkowo, odwiedzający musi przesłać nam swój wniosek. Powinien również określić, do której grupy użytkowników należy. Może określić się jako użytkownik, opiekun, pracownik medyczny lub sprzedawca. Informacje te są obowiązkowe, ponieważ potrzebujemy ich do przetworzenia wniosku i odpowiedzi na niego w możliwie jak najlepszy sposób. Pola obowiązkowe są oznaczone znakiem *. Odwiedzający może również podać swój kod pocztowy. Ta informacja jest dobrowolna. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie wyraźnej zgody odwiedzającego udzielonej przed wysłaniem wniosku za pomocą formularza kontaktowego, poprzez kliknięcie pola kontrolnego.
  3. Jeżeli odwiedzający wchodzi do naszej witryny internetowej i korzysta z niej wyłącznie w celach informacyjnych, gromadzimy jedynie te dane, które są automatycznie przekazywane przez jego przeglądarkę internetową. Obejmują one np. datę i czas wywołania witryny internetowej, odpowiednią ilość przesłanych danych, witrynę internetową, z której miał miejsce dostęp, rodzaj przeglądarki, ustawienia oraz adres IP odwiedzającego. Dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia płynnego działania witryny internetowej. Odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prawidłowej prezentacji naszej oferty.
  4. Jeżeli odwiedzający jest przedstawicielem prawnym lub pracownikiem jednego z naszych klientów lub potencjalnych klientów, jego dane osobowe mogą być gromadzone, o ile działa on w imieniu i na rzecz naszego (potencjalnego) klienta w ramach (ewentualnej) relacji biznesowej z nami. Gromadzenie danych ma miejsce w celu zainicjowania lub odpowiednio wykonania umowy zawartej z odwiedzającym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Przekazanie danych osobowych odwiedzających innym administratorom, podmiotom przetwarzającym lub osobom trzecim

  1. W celu przetwarzania danych osobowych odwiedzających możemy korzystać z usług usługodawców (podmiotów przetwarzających), którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie w naszym imieniu. Z takimi podmiotami przetwarzającymi zawieramy umowę o przetwarzaniu danych. Umowa o przetwarzaniu danych stanowi między innymi, że podmioty przetwarzające będą działać wyłącznie na nasze polecenie i nie mogą wykorzystywać danych osobowych do własnych celów.
  2. Przekazujemy dane osobowe odwiedzających tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy lub do celów technicznych.
  3. Z wyjątkiem udzielenia przez odwiedzającego oddzielnej lub wyraźnej zgody, WHILL Europe B.V. nie przekazuje ani nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim w celach handlowych.
  4. Dane osobowe odwiedzających zostaną przekazane między innymi w następujących przypadkach:
   • jeżeli są przetwarzane w wyniku wypełnienia formularza kontaktowego lub przesłania pocztą telefoniczną. Wówczas są przechowywane na serwerze firmy Microsoft. Jest to dopuszczalne na podstawie umowy o przetwarzaniu danych zawartej w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO z firmą Microsoft, co wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu w rozumieniu z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
   • jeżeli odwiedzający wskazał, że chce umówić się na jazdę próbną, WHILL Europe B.V. przekaże jego dane do (lokalnego) dystrybutora, aby umożliwić mu skontaktowanie się z odwiedzającym i wyznaczenie spotkania;
   • do celów, które służą wykonaniu zadania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 5. Przesyłanie danych osobowych odwiedzających do państwa trzeciego

  Oprócz siedziby w Tokio (Japonia) firma WHILL Europe B.V. posiada biura w różnych krajach europejskich, w Winnipeg (Kanada) oraz w Kalifornii (Stany Zjednoczone). Firma WHILL Europe B.V. zawarła standardowe umowy o międzynarodowe przesyłanie danych ze swoimi biurami w Europie, Japonii i Kanadzie (tzw. standardowe klauzule umowne między administratorami). Jeżeli firma WHILL Europe B.V przekaże dane osobowe innym stronom, w krajach spoza UE/EOG bez decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, WHILL Europe B.V zagwarantuje, że oferuje odpowiednie zabezpieczenie takiego przekazania danych zgodnie z RODO.

 6. Pliki cookie

  1. W naszej witrynie internetowej używamy plików cookie, które są przechowywane na komputerze, tablecie lub innym urządzeniu elektronicznym odwiedzającego (zwanym dalej „komputerem”). Ponadto są w nich przechowywane informacje (np. ustawienia komputera i podane przez odwiedzającego preferencje), dzięki którym kolejne wizyty w witrynie internetowej są bardziej przyjazne, a tym samym łatwiejsze.
  2. Witryna internetowa używa tymczasowych i stałych plików cookie. Zakres i funkcje tych plików zostały wyjaśnione poniżej.
   • Tymczasowe pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują w szczególności sesyjne pliki cookie, które przechowują tzw. numer ID sesji, którego można używać do przypisania różnych kwerend z przeglądarki do tej samej sesji. W ten sposób komputer odwiedzającego może być rozpoznany, kiedy ten powraca do naszej witryny internetowej. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
   • Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od plików cookie. Pliki cookie można usunąć w dowolnym czasie w ustawieniach dotyczących bezpieczeństwa w przeglądarce.
  3. Ustawienia przeglądarki można ustawić zgodnie z preferencjami, np. można odrzucać pliki cookie podmiotów trzecich lub wszystkie pliki cookie. Zaznaczamy jednak, że tego rodzaju działanie powoduje, że odwiedzający nie może korzystać ze wszystkich funkcji witryny internetowej.
  4. Jeżeli odwiedzający wyraził zgodę na używanie plików cookie na podstawie powiadomienia (banera z informacjami o plikach cookie), które wyświetla się w naszej witrynie internetowej, podstawą prawną wykorzystywania plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Baner z informacjami o plikach cookie umożliwia wybór plików cookie, które odwiedzający chce zaakceptować. Na przykład odwiedzający może zaakceptować wszystkie pliki cookie dotyczące preferencji, statystyk i celów marketingowych. Zawsze używamy niezbędnych plików cookie, które zapewniają funkcjonowanie witryny internetowej. Mamy prawnie uzasadniony interes w utrzymaniu funkcjonalności witryny internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. Wtyczki mediów społecznościowych

  1. Facebook, Instagram
   1. W naszej witrynie internetowej używamy wtyczek mediów społecznościowych (zwanych dalej „wtyczkami”) (Facebook, Instagram). Jeżeli odwiedzający wejdzie na stronę w naszej witrynie internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie do serwerów Facebook lub Instagram. Treść wtyczki jest przekazywana przez odpowiedniego dostawcę bezpośrednio do przeglądarki odwiedzającego. Dołączając wtyczki, dostawcy otrzymują informację, że przeglądarka odwiedzającego wywołała odpowiednią stronę w naszej przeglądarce, nawet jeżeli odwiedzający nie ma profilu lub nie jest aktualnie zalogowany. Taka informacja (łącznie z adresem IP odwiedzającego) jest przekazywana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera odpowiedniego dostawcy w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywana. Jeżeli obserwujący zaloguje się do jednego z serwisów, dostawca może przypisać jego odwiedziny w naszej witrynie bezpośrednio do jego profilu w serwisach Facebook lub Instagram. Jeżeli obserwujący wejdzie w interakcje z wtyczkami, na przykład naciskając ikonę „Lubię to” lub „Instagram”, odpowiednie informacje są również przekazywane bezpośrednio do serwera dostawcy i tam przechowywane.
   2. Cel i zakres gromadzenia, dalszego przechowywania i używania danych przez dostawców na ich stronach internetowych, a także prawa odwiedzającego w tym zakresie i opcje ustawień służące ochronie jego prywatności są określone w informacjach dostawców dotyczących prywatności:
  2. YouTube
   1. Nasza oferta online zawiera filmy z kanału YouTube, które są przechowywane na stronie internetowej https://www.youtube.com.
   2. Jeżeli odwiedzający odwiedzi witrynę internetową, serwis YouTube otrzyma informację, że odwiedzający wyświetlił odpowiednią podstronę naszej witryny. Ponadto przekazane zostaną następujące informacje: data i czas wywołania witryny internetowej, ilość przesłanych danych, witryna internetowa, z której pochodziło żądanie, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki i adres IP odwiedzającego. Informacje są przekazywane bez względu na to, czy YouTube dostarcza konto użytkownika, na które odwiedzający jest zalogowany, lub czy odwiedzający nie ma konta użytkownika. Jeżeli odwiedzający jest zalogowany w Google, jego dane zostaną bezpośrednio przypisane do jego konta. Jeżeli odwiedzający nie chce, aby jego profil został powiązany z serwisem YouTube, musi wylogować się przed użyciem przycisku. Serwis YouTube przechowuje dane odwiedzającego takie jak profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i projektowania swojej witryny odpowiednio do potrzeb odwiedzającego. Tego rodzaju ocena jest dokonywana w szczególności (nawet w przypadku użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb oraz informowania innych użytkowników mediów społecznościowych o aktywności odwiedzającego w naszej witrynie internetowej. Odwiedzający ma prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika. Aby skorzystać z tego prawa musi skontaktować się z serwisem YouTube.
   3. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez serwis YouTube można znaleźć w polityce prywatności YouTube. Można tam również znaleźć dodatkowe informacje na temat praw przysługujących odwiedzającemu i opcji ustawień w celu ochrony prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google również przetwarza dane osobowe odwiedzającego w Stanach Zjednoczonych i stosuje Tarczę Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 8. Okres i kryteria przechowywania danych osobowych odwiedzającego

  Wszystkie przetwarzane dane są przechowywane przez okres nie dłuższy i w zakresie nie mniejszym niż jest to konieczne do wywiązania się z naszych zobowiązań umownych i statutowych. Przechowywanie danych jest między innymi konieczne do wykonania umowy, włącznie z ochroną i wykonaniem roszczeń z tytułu prawa cywilnego w ramach odpowiednich okresów przedawnienia. Aby nie naruszyć przepisów prawa powszechnego ani nie stracić możliwości wykonania roszczenia lub obrony przed takim roszczeniem, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia danych po upływie ostatniego okresu, których upoważnia do przechowywania danych. Okres przechowywania używanych plików cookie i innych danych technicznych dotyczących dostępu można znaleźć na naszym banerze z informacjami o plikach cookie.

 9. Prawa odwiedzających

  1. Odwiedzający ma następujące prawa względem nas i przetwarzania jego danych osobowych:
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO);
   • prawo do informacji (art. 15 RODO);
   • prawo do sprostowania danych lub ich usunięcia (art. 16 i 17 RODO);
   • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
   • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
   • prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

    Odwiedzający ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych związane z prawnie uzasadnionym interesem), w dowolnym czasie, jeżeli istnieje powód związany z jego szczególną sytuacją. Jeżeli odwiedzający wniesie sprzeciw, nie możemy dłużej przetwarzać jego danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności odwiedzającego lub dowiedziemy, że przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    Ponadto odwiedzający ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2 RODO). Jeżeli odwiedzający wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, nie możemy dłużej przetwarzać jego danych do takich celów.

   • Odwiedzający ma również prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych przez nas do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych.
  2. 2. W celu skorzystania z praw przysługujących odwiedzającemu na podstawie sekcji 10.1, należy przesłać e-mail na adres info@whill.inc.