Privacy

Privacybeleid van WHILL Europe B.V.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

  1. Met dit privacybeleid willen wij u laten weten welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken wanneer u onze website bezoekt en voor welke doeleinden wij dat doen. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zover u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of indien wettelijke voorschriften ons dat toestaan. Verwijzingen naar artikelen hieronder verwijzen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals gedefinieerd in Art. 4, lid 7 van de AVG is
   • WHILL Europe B.V.
   • Johan Cruijff Boulevard 65-71
   • 1101 DL, Amsterdam
   • Nederland
   • e-mail: eu.info@whill.inc
  U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op eu.info@whill.inc of op ons postadres met de toevoeging ‘de functionaris voor gegevensbescherming’.
 2. Persoonsgegevens

  We verwerken de persoonsgegevens die ons hebt aangeleverd, bijvoorbeeld in de context van de levering van producten en/of diensten aan u, of die wij hebben verkregen doordat u onze website hebt geraadpleegd, een contractformulier hebt ingevuld, een (online) vragenlijst hebt ingevuld of u hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. De persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen de volgende zijn:
  • Uw naam;
  • Uw adres;
  • Uw geboortedatum;
  • Contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
  • Andere gegevens, zoals gegevens van uw account op Twitter, LinkedIn of andere socialemediadiensten;
  Het IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt (zie ook onder punt 6 ‘cookies’).
 3. Het verzamelen van uw persoonsgegevens

  Wij verzamelen uw persoonsgegevens in het bijzonder met het oog op het optimaliseren van de website, het verbeteren van onze product- en service-informatie, het uitvoeren van gerichte marketingcampagnes, het toezenden van informatie die u bij ons hebt aangevraagd, om u in staat te stellen een afspraak te maken met een van onze distributeurs voor een proefrit en/of ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst.
  1. Indien u geïnteresseerd bent in onze producten en klant bij ons wenst te worden of indien u klant bij ons bent, verwerken wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt. Deze informatie is noodzakelijk op grond van artikel 6, lid 1, onder b van de AVG om op uw verzoek maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst en voor de uitvoering van de overeenkomst die als gevolg daarvan met u is gesloten.
  2. Als u contact met ons opneemt en ons uw vraag toestuurt via ons contactformulier, verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam en uw e-mailadres. Bovendien moet u ons uw verzoek laten weten. U moet ook aangeven tot welke gebruikersgroep u behoort. U kunt daarbij kiezen uit gebruiker, zorgverlener, medische professional of wederverkoper. Dit is verplichte informatie die wij nodig hebben om uw aanvraag en verzoek zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *. U kunt ook uw postcode invoeren. Deze informatie is niet verplicht. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a van de AVG op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, die u ons geeft door het selectievakje aan te vinken voordat u uw verzoek via het contactformulier verstuurt.
  3. Voor zover u onze website bezoekt en gebruikt voor louter informatieve doeleinden, verzamelen wij alleen gegevens die automatisch worden doorgegeven door uw internetbrowser. Deze omvatten bijvoorbeeld de datum en tijd waarop u uw informatieaanvraag op de website deed, de hoeveelheid verstuurde gegevens, de website van waaraf u de aanvraag deed, het browsertype, de browserinstellingen en uw IP-adres. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de website. De gegevens worden verzameld krachtens artikel 6, lid 1, onder f van de AVG op grond van ons legitieme belang bij een correcte presentatie van ons aanbod.
  4. Indien u een wettelijke vertegenwoordiger of medewerker van een van onze klanten of potentiële klanten bent, kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld voor zover u optreedt in naam van of ten behoeve van onze (potentiële) klant in het kader van de zakelijke relatie die u met ons hebt dan wel van plan bent aan te gaan. Dit gebeurt met het oog op de uitvoering van het met u gesloten contract, artikel 6, lid 1, onder b van de AVG dan wel het aangaan van een dergelijk contract.
 4. Doorgifte van Uw Persoonsgegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken, verwerkers of derden

  1. Om uw persoonsgegevens te verwerken, kunnen wij dienstverleners (verwerkers) inschakelen die – uitsluitend namens ons – persoonsgegevens verwerken. Met deze verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkingsovereenkomst is onder meer bepaald dat de verwerkers uitsluitend volgens onze instructies zullen handelen en de persoonsgegevens niet voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.
  2. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of voor technische doeleinden.
  3. Tenzij u hier apart en expliciet toestemming voor geeft, zal WHILL Europe B.V. uw persoonlijke gegevens niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken en/of verkopen.
  4. Uw persoonsgegevens worden onder meer in de volgende gevallen doorgegeven:
   • Indien verwerkt via het contactformulier of via e-mail, zullen de gegevens worden opgeslagen op de server van Microsoft. Dit is legitiem op basis van de gegevensverwerkingsovereenkomst ten behoeve van de controle conform artikel 28 van de AVG die met Microsoft is afgesloten en waarbij wij een rechtmatig belang hebben in de zin van artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.
   • Als u hebt aangegeven dat u een afspraak wilt maken voor een testrit, zal WHILL Europe B.V. uw gegevens doorsturen naar een (lokale) distributeur, zodat deze hiervoor contact met u kan opnemen.
   • Voor doeleinden die de uitvoering van een taak ondersteunen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b van de AVG.
 5. Overdracht van uw persoonsgegevens naar een derde land

  Naast het hoofdkantoor in Tokio, Japan, heeft WHILL Europe B.V. kantoren in verschillende Europese landen, in Winnipeg in Canada en in Californië in de V.S. WHILL Europe B.V. heeft standaard contractuele afspraken afgesloten voor de internationale overdracht van gegevens naar zijn kantoren in Europa, Japan en Canada (zogenaamde controller-to-controller standaard contractuele clausules). In omstandigheden waarin WHILL Europe B.V. persoonsgegevens overdraagt aan partijen die zijn gevestigd in landen buiten de EU/EER zonder een gelijkwaardigheidsbeschikking, zal WHILL Europe B.V ervoor zorgen dat het passende waarborgen biedt voor deze overdracht conform de AVG.
 6. Cookies

  1. Wij gebruiken op onze website cookies die op uw computer of tablet of een ander elektronisch apparaat (hierna ‘computer’) worden opgeslagen. Bovendien wordt daarop informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw computer en door u aangegeven voorkeuren) die een volgend bezoek aan de website gebruiksvriendelijker en dus gemakkelijker maken.
  2. Deze website maakt gebruik van zowel tijdelijke als permanente cookies. De reikwijdte en functionaliteit van deze cookies worden hieronder toegelicht:
   • Tijdelijke cookies worden automatisch gewist wanneer u uw browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies waarin een zogenaamde sessie-ID wordt opgeslagen die kan worden gebruikt om verschillende verzoeken vanaf uw browser aan dezelfde sessie toe te wijzen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Sessiecookies worden automatisch gewist wanneer u uitlogt of uw browser sluit.
   • Permanente cookies worden automatisch gewist na een bepaalde tijd die kan variëren per cookie. U kunt de cookies op elk moment wissen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.
  3. U kunt uw browserinstellingen configureren zoals u wilt en bijvoorbeeld acceptatie van cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij moeten u er echter op wijzen dat deze actie tot gevolg kan hebben dat u niet alle functies van deze website kunt gebruiken.
  4. Als u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies op basis van een kennisgeving (‘cookie banner’) die door ons op de website is geplaatst, is artikel 6, lid 1, onder a van de AVG de rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies. In de cookiebanner kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen cookies toe te staan voor voorkeuren, statistieken en/of marketingdoeleinden. Noodzakelijke cookies, die de functionaliteit van de website garanderen, worden door ons altijd gebruikt. Wij hebben een legitiem belang bij het in stand houden van de functionaliteit van de website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.
 7. Plug-ins voor sociale media

  1. Facebook, Instagram
   1. Op onze website worden sociale plug-ins (‘plug-ins’) van sociale netwerken (Facebook en Instagram) gebruikt. Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook of Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door de desbetreffende provider rechtstreeks naar uw browser gezonden. Door plug-ins te integreren ontvangen de providers de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de desbetreffende provider in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bij een van de diensten bent ingelogd, kunnen de providers uw bezoek aan onze website rechtstreeks toewijzen aan uw profiel op Facebook of Instagram. Als u reageert op de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop ‘Vind ik leuk’ of ‘Instagram’ te drukken, wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks doorgestuurd naar een server van de provider en daar opgeslagen.
   2. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers op hun pagina’s, alsmede uw rechten in dit opzicht en de beschikbare instellingen ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, kunt u vinden in de privacyverklaringen van de providers:
  2. YouTube
   1. Wij hebben YouTube-video’s opgenomen in ons online-aanbod, die zijn opgeslagen op https://www.youtube.com.
   2. Wanneer u de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de datum en tijd waarop u de website opriep, de hoeveelheid informatie die werd verstuurd, de website waarvan het verzoek afkomstig was, het browsertype, de browserinstellingen en uw IP-adres verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube u een gebruikersaccount aanbiedt waarop u inlogt. Als u op Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel gekoppeld wordt aan YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of het ontwerp van zijn website om aan uw behoeften te voldoen. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om vraaggerichte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen, dient u contact op te nemen met YouTube.
   3. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube is te vinden in het Privacybeleid van YouTube. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten en heeft het EU-VS-privacyschild goedgekeurd, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 8. Opslagtermijnen en criteria voor de verwerking van uw persoonsgegevens

  Alle verwerkte persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard voor zover dat nodig is om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, en niet langer dan voor dit doel noodzakelijk is. De opslag van gegevens is onder meer noodzakelijk voor de uitvoering van het contract, met inbegrip van de verdediging en de tenuitvoerlegging van civielrechtelijke vorderingen binnen de toepasselijke verjaringstermijnen. Teneinde de wettelijke voorschriften niet te overtreden noch de mogelijkheid te verliezen om een vordering in te stellen of ons tegen een dergelijke vordering te verdedigen, behouden wij ons het recht voor de gegevens pas te wissen na het verstrijken van de laatste termijn die de opslag van de gegevens wettigt. De opslagperiode van de gebruikte cookies en andere technische toegangsgegevens kunt u vinden in onze Cookie Banner.
 9. Uw rechten

  1. U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens in uw zakelijke contacten met ons:
   • Recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (artikel 7, lid 3 van de AVG)
   • Recht op informatie (artikel 15 van de AVG)
   • Recht op rectificatie of wissing (artikel 16 en 17 van de AVG)
   • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG)
   • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens (artikel 20 van de AVG)
   • Recht van bezwaar (artikel 21 van de AVG) U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons op grond van artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG (gegevensverwerking op grond van een gerechtvaardigd belang), voor zover er daartoe redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. U hebt bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, artikel 21, lid 2 van de AVG. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
   • U hebt ook het recht om bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
  2. Om uw rechten onder Sectie 10.1 uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar eu.info@whill.inc.